Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a PHOTODOCK használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Photodock címe: www.photodock.hu és www.photodock.eu

Photodock üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Molnár László E.V. Székhely címe: H9025 Győr, Brigád u. 18. Nyilvántartási szám: Adószám: 67072961-1-28 Bankszámlaszám : 10950009-00000011-76890008

Ügyfélszolgálat adatai:

Cím: 9022 Győr, Árpád út 69. Telefon: +36206103737 (normál díjszabású) E-mail: info@photodock.hu Nyitva tartása: Hétfőtől- Csütörtökig 10-17

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció során a felhasználó, ha a Photodock szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Photodock felhasználója között. 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Photodock szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A használat lépései:

1. A regisztráció menete A regisztrációnak két formája létezhet: a., Fotós – a Fotós regisztrálás esetében első lépésként ki kell választani a Fotós számára szükséges szolgáltatásokat a felkínált csomagokból. – a csomag kiválasztását követően meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges minimális adatokat (ezek csillaggal jelölt mezők), illetve itt lehetséges kiválasztani a választott fizetési módot is. Elektronikus fizetés (Paypal) esetében azonnal ki tudja a felhasználó fizetni a szolgáltatási árat és igénybe tudja venni a szolgáltatást. Banki átutalás esetében az átutalás beérkezését követő 24 órán belül válik aktívvá a szolgáltatás, melyről email tájékoztatást is küld a Szolgáltató (PhotoDock) a Fotós részére. – a Fotós kizárólag díjfizetés ellenében veheti igénybe a Szolgáltatást (az esetleges promóciós árak a promóció meghirdetése szerint vehetők igénybe – a regisztrációkor megadott adatokat kizárólag az „Adatvédelmi szabályzat”-ban megadottak szerint kezeli a Szolgáltató b., Ügyfeleknek – az Ügyfél regisztráció INGYENES. – az Ügyfélnek meg kell adnia a regisztrációhoz szükséges minimális adatokat (ezek csillaggal jelölt mezők), a sikeres regisztrációról e-mail értesítést kap az általa megadott e-mail címre. – az Ügyfél keresést végezhet a regisztrált fotósok között, az általa beállított szempontok szerint és a kiválasztott Fotós-nak árajánlat kérést is küldhet – a Fotós által e-mail-ban megküldött linken meg tudja nézni az Ügyfél a Fotós által számára elérhetővé tett képeket. – a regisztrációkor megadott adatokat kizárólag az „Adatvédelmi tájékoztató”-ban megadottak szerint kezeli a Szolgáltató 2. A projekt létrehozása – projektet csak a Fotós tud létrehozni – szükséges kitölteni a *-al jelölt mezőket, borító képet lehet feltölteni na projekthez (max. 10Mb méretben), illetve bélyeg kép méretben (a projektben szereplő összes kép mérete 100Mb lehet) – a fentiek kitöltése, képek feltöltését követően a „Létrehozás” gombra kattintva létrehozzuk a projektet. 3. Az Ügyfél értesítése a projektről – a Fotós a projektről értesítést küldhet a projekt megrendelőjének. – az értesítés a projekt megnyitását követően „Küld el a projekt linkjét ügyfeleidnek!” mezőben beírhatja a értesítendő e-mail címét vagy címet vesszővel elválasztva, majd a küldés gombra kattintva elküldi az emailt, amiben a projekt linkje szerepel. 4. A fájl kezelő használata – a Fotós a „Fájlok” menüpontra kattintva egy fájl kezelő ablakot kap, ahová akár teljes (nagy) méretben, illetve nyers (RAW) formátumban is feltöltheti képeit a projektektől függetlenül is. – így a fotós tárolhatja képeit biztonságos online módon is, úgy hogy azokhoz csak Ő férhet hozzá.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Photodock elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Photodockba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a szolgáltatások bemutató oldalain, illetve a használat menete pontban. A Fotós, a szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségei A projekt borító képe, a projekt képei, illetve a fájl kezelőben tárolt képei, kizárólag saját képei lehetnek, rendelkezik annak korlátlan szerzői jogával, annak tartalma nem sérti más szervezetnek, személynek személyiségi, illetve egyéb jogait. Felelősséget vállal, hogy Magyar és Nemzetközi jogszabályokba ütköző tartalmat, képi tartalmat semmiféle formában nem tölt fel a Szolgáltató felületén annak szervereire. Egyértelműen tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ( a PHOTODOCK üzemeltetője, kezelője) fenti törvénysértés észlelését követően vagy a sértő tartalomról történő értesítést követően a sértő tartalmat haladéktalanul törli a rendszeréből, minden további értesítés nélkül. A törlésből eredő, bármiféle erkölcsi, anyagi, jogi, stb. esetleges kártérítés kizárt.

Árak

A Photodockban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a szolgáltatások árát a teljes költségeit, A regisztráció alkalmával kiválasztott és kifizetett szolgáltatási árak, – havi fizetés esetén, a fizetés napjától számított 30 naptári napra vonatkoznak – éves fizetés esetén 365 naptári napra vonatkoznak – a megfizetett szolgáltatási (előfizetési) árakról a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet e-mailben megküld az Előfizető (a Fotós) regisztrált e-mail-címére

Lehetséges fizetési módok

1. PayPal elektronikus fizetéssel 2. Banki átutalás (előre utalás) Felmondás a Szolgáltató (PHOTODOCK) részéről – a Szolgáltató (PHOTODOCK) kizárólag a szolgáltatási (előfizetési) díj megfizetésére vonatkozó időszakban nyújtja szolgáltatásait – az előfizetés fizetési időszakának lejártakor a Fotós e-mailben értesítést kap az előfizetésének lejártáról – az előfizetés meghosszabbítása (szolgáltatási díj kifizetése) esetén a szolgáltatás teljes egészében újra elérhető a Fotós és Ügyfelei részére – amennyiben a Szolgáltatás (előfizetési díj) nem kerül megfizetésre, akkor a Fotós regisztrációja és összes képi anyaga „archív” státuszt kap 90 naptári napra – amennyiben a Fotós az „archív” státusza alatt bármikor megfizeti a szolgáltatási díjat a Szolgáltató (PHOTODOCK) részére, abban az esetben újra teljes értékűen használhatja a Szolgáltató szolgáltatásait. – az „archív” státusz 90 napjának elteltével törlésre kerülnek a PHOTODOCK rendszeréből, ebben az esetben a Fotós az esetleges bármiféle kárából keletkezett kárigénnyel nem léphet fel a Szolgáltató-val (PHOTODOCK) szemben

Elállási jog

Elállási/felmondási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. szerint érvényesíthető.

A kellékszavatosságról, a szolgáltatásszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

A szolgáltatászavarosságról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található szerinti kötelezettség szerint járunk el.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Személyes bejelentés A Fotós bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (9022 Győr, Árpád út 69). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: – a vásárló nevét, címét, – a szolgáltatás megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, – a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 2. Írásban történő bejelentés A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (9022 Győr, Árpád út 69. Magyarország) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@photodock.hu).   Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét, – a szolgáltatás megnevezését, vételárát, – a vásárlás időpontját, – a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását, – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Jelenteni készülöd ezt a fotóst! Csak akkor tedd meg ha biztos vagy abban, hogy megszegte a photoDock szabályzatát vagy jogsértő tevékenységet észleltél fiókjában. A fiktív bejelentéseket kizárással jutalmazzuk így kérjük csak akkor tedd meg bejelentésedet ha biztos vagy benne, hogy ez a fotós megszegte Általános felhasználási Feltételeinket.

Elérhetőséget nem szükséges megadnod. A megbízás tartalmazni fogja e-mail címed, telefonszámod és teljes neved a kapcsolatfelvétel elősegítése érdekében.